mrandmrs.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

egyéni, vagy csoportos mediációs, valamint tanácsadási szolgáltatások Megbízó által történő igénybe vételéhez.

1. A szolgáltatás nyújtói

Bokor-Nyiredy Kinga, 1021 Budapest, Völgy utca 51 2a, adószám: 69604494-1-41 , a jogviszonyban mint Megbízott.

A szolgáltatás nyújtója kijelenti, hogy a tevékenységét szabályosan bejelentett egyéni vállalkozóként végzi, és rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához előírt szakképzettséggel – Mediátor – PM17/10/24/15, Közvetítői igazolvány nyilvántartási száma: T/002682, Párkapcsolati Mediátor és Life Coach – T/2018/036

és

Bokor Marcell, 1021 Budapest, Völgy utca 51 2a, adószám: 55579258-1-33, a jogviszonyban mint Megbízott.

A szolgáltatás nyújtója kijelenti, hogy a tevékenységét szabályosan bejelentett egyéni vállalkozóként végzi, és rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához előírt szakképzettséggel – Párkapcsolati Mediátor és Life Coach – T/2018/053

A szolgáltatás tárgya

Megbízó számára egyéni/csoportos mediáció vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása.

2. Általános alapelvek a szolgáltatások nyújtásával összefüggésben.

A szolgáltatás nyújtás alapját a felek közötti beszélgetések adják. Kooperációjuk kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A Tanácsadó/Mediátor az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a folyamat minden fázisában a Megbízó felé nyíltan kezeli.

A tanácsadás egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat keretében realizálódik, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A Megbízott a Megbízó előrehaladásának, részeredményeinek folyamatát kíséri, a változásokat kérdéseivel beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó viszi végbe.

A szolgáltatás akkor lesz eredményes, ha a Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját helyzetével objektíven foglalkozzon és a Tanácsadó/Mediátor, munkamódszereit elfogadja.

3.A Megbízott felelőssége

A Tanácsadó/Mediátor a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott szenzítiv adatokat, információkat bizalmasan kezeli, ezeket arra nem jogosult személyek részére nem adja át. A szolgáltatás befejezésével a birtokába kerülő valamennyi szenzitív adatot törli, és a Megbízóról kizárólag a számlázással kapcsolatos adatokat őrzi meg a számviteli és adó jogszabályok alapján. Az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokat Megbízott a GDPR szabályzatában rögzítette. Az adatkezelés keretében a Megbízott elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a szolgáltatási feladat céljából használja fel, és kötelezettséget vállal arra, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető. A szolgáltatási feladat befejezését követően a papír alapú, vagy elektronikusan tárolt információkat rendszereiből véglegesen törli, és megsemmisíti.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által nyújtott szolgáltatások nem tartoznak sem a gyógyítás, sem más egészségügyi terápia fogalomkörébe. A szolgáltatás lényege, hogy Megbízó és Megbízott közösen gondolkodjon egy adott probléma feltárása, illetve megoldásának érdekében speciális metódusokat és technikákat felhasználva.

Amennyiben Megbízott úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas szakemberhez irányítja tovább a Megbízót.

5. A Megbízó felelőssége

5.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tanácsadás/mediáció ideje alatt teljes mértékben felelős saját testi és lelki egészségéért. Ennek megítélése nem a Megbízott feladata.

5.2 A Megbízó nyilatkozik, hogy tudatmódosító szereket nem használ, tudomása szerint pszichésen és mentálisan egészséges, továbbá kijelenti, hogy semmiféle terápiás kezelés alatt nem áll. Ha ezekben változás áll be, haladéktalanul értesíti Megbízottat.

5.3 Megbízó nyilatkozik, hogy tudomása van az alábbiakról:

1. A tanácsadás alapvetően a jövő és célorientált lehetőségekre fókuszál, legfőbb feladata, hogy számba vegye a kiaknázatlan megoldási lehetőségeket.

2. A tanácsadás arra törekszik, hogy maximalizálja a Megbízó teljesítményét, magánéletében és munkájában egyaránt.

3. A tanácsadás folyamata során a Megbízó és Megbízott egy működőképes és önreflexív cselekvési tervet dolgoz ki.

4. A tanácsadás nem pszichoterápia, nem pszichológusok végzik, tehát nem feladata sem a patológiás tünetek felismerése, sem pedig annak kezelése, de még tüneteinek enyhítése sem. A tanácsadás fókuszában nem a visszamenőleges, tudattalan szinten felmerülő kérdések vannak, ennél fogva nem is a korábbi tapasztalatokból származó sérüléseket kezeli.

5. A mediáció/tanácsadás nem egyenlő a terápiával, tehát gyógyító hatása sincs. Így tehát a tanácsadási folyamat semmiféle személyiségbeli változást nem idéz elő.

6. A szolgáltatás igénybevételének ügyviteli rendje:

Bejelentkezés: A jelentkezőnek egyaránt lehetősége van a Megbízott honlapján található jelentkezési formanyomtatványon, vagy telefonon bejelentkezni. A formanyomtatványon keresztül történő jelentkezés esetén, a jelentkező által megadott időpontban a Megbízott telefonon felveszi a kapcsolatot Megbízójával.

Az internetes formanyomtatványos vagy telefonos kapcsolatfelvétel tárgya:

Formanyomtatvány esetén: a Jelentkező írásban felvázolja problémáját, megadja email címét, telefonos elérhetőségét és megjelöl egy időpontot, amikorra a Megbízottól visszahívást kér. A kért időpontban Megbízott visszahívja a Jelentkezőt, és a tőle kapott információk alapján, a szakmailag legmegfelelőbb coach-ot ajánlja számára. Ezt követően megtörténik az időpont egyeztetése az első coaching ülésre, illetve a szolgáltatás igénybevételének módja és helye is tisztázásra kerül. Személyes konzultáció esetén a helyszín a Markin Coaching Bt. Székhelye, 1021. Budapest, Völgy utca 51. 2a, online konzultáció esetén tisztázásra kerül az ügyfél által kért platform (skype, messenger videó, viber, telefon, stb.). A telefonbeszélgetés után Megbízott sms-ben visszaigazolást küld az alábbiakról: ülés időpontja (dátum, időpont), az esetettel foglalkozó coach neve, a kiválasztott online vagy telefonos felület megnevezése, lemondási feltételek és végül Megbízott honlapja (www.mrandmrs.hu).

Telefonos bejelentkezés esetén: Jelentkező telefonon jelentkezik be. Megbízott a Jelentkező problémájáról kapott információk alapján a szakmailag legmegfelelőbb coach-ot ajánlja számára. Ezt követően megtörténik az időpont egyeztetése az első coaching ülésre, illetve a szolgáltatás igénybevételének módja és helye is tisztázásra kerül. Személyes konzultáció esetén a helyszín a Markin Coaching Bt. Székhelye, 1021. Budapest, Völgy utca 51. 2a, online konzultáció esetén tisztázásra kerül az ügyfél által kért platform (skype, messenger videó, viber, telefon, stb.). A telefonbeszélgetés után Megbízott sms-ben visszaigazolást küld az alábbiakról: ülés időpontja (dátum, pontos időpont), az esetettel foglalkozó coach neve, a kiválasztott online vagy telefonos felület megnevezése, lemondási feltételek és végül Megbízott honlapja (www.mrandmrs.hu).

A szolgáltatás megkezdése előtt Megbízónak sms-ban, postai úton, vagy elektronikus üzenet formájában a jelen Általános Szerződési Feltételek ismeretét és elfogadását vissza kell igazolnia.

Szolgáltatás díja és fizetési feltételek:

Megbízó Megbízott honlapján tájékozódik a coaching és mediációs szolgáltatások árairól. Az első coaching ülés végén Megbízó elküldi Megbízott számára az elektrokinus számla kiállításához szükséges adatokat: név, pontos cím, adóazonosító jel, vagy adószám, email cím. Megbízott a coaching ülés megvalósulása után, a coaching ülés dátumával, mint teljesítési kelttel kibocsátja az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek mindenben megfelelő számláját és elektronikusan továbbítja azt Megbízó részére.

A számla kiegyenlítésének módja:

1. személyes szolgáltatás nyújtás esetén készpénzzel, vagy átutalással

2. más médián keresztül nyújtott tanácsadás esetén átutalással

Coaching és mediáció díjak:

1. Solo Coaching - Egyéni coaching: 15.000ft/fő/60p

2. Duo Coaching - Párkapcsolati coaching: 20 000/pár/60p

3. Solo Coaching - Egyéni coaching - angolul: 20.000ft/fő/60p

4. Duo Coaching - Párkapcsolati coaching angol nyelven: 28.000/pár/60p

5. Business coaching: személyre/cégre szabott árajánlat alapján

Családi mediáció 1. előkészítő beszélgetés: 15.000ft/fő/60p

2. tényleges mediáció: 15 000/fő/90 perc

3. szerződés megírása: 35.000Ft

Lemondási feltételek:

Tanácsadás/Mediáció lemondása az alábbi feltételek mellett lehetséges:

1. 12 órával az ülés megkezdése előtt megtett lemondás esetében, az ülés bárminemű fizetés nélkül törlésre kerül.

2. 12 órán belüli lemondás esetén az ülés árának 50%-át felszámoljuk.

3. A lemondás nélkül elmaradt Tanácsadás/Mediáció árának 100%-át felszámoljuk.

Panaszkezelés

1. Megbízó és Megbízott kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megbízott által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos vitáikat igyekeznek békés úton rendezni.

2. Amennyiben Megbízó a szolgáltatás teljesítését nem kívánja elfogadni, akkor ezt írásban köteles bejelenteni a panasz pontos megjelölésével, és azzal a megjegyzéssel, hogy a Megbízott által kibocsátott számla összegének mely hányadát kívánja elfogadni.

3. A Megbízó a panasz kezelését a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLY. tv. VI. fejezetének megfelelően intézi.

4. Megegyezés hiányában Megbízó jogosult a fogyasztóvédelmi törvény 18. §-a szerint az ügyben a Békéltető Testület segítségét igénybe venni.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az irányadók.

Bejelentkezés: H-P: 08h-16h között

TEL: +36309498915

Adatvédelmi tájékoztató - Lemondó nyilatkozat - Általános szerződési feltételek
Minden Jog Fenntartva © mrandmrs.hu